شعرو یه حرف دل نام:غم!‌ نام خانوادگی:دریای غم! شماره شناسنامه: دریای فراموش! محل تولد:شهرغم! نام پدر:مشقت! نام مادر:محبت! تاریخ تولد:روزبدبختی! شرایط:تنها بودن! جرم:به دنیا آمدن! شغل:مدیردیوانه خانه عاشقان! محکومیت:زندگی کردن!مدت:تمام عمر! (ابد) آدرس:خیا بان غم.فلکه ماتم.چهار راه مصیبت.کوچه مرگ.بن بست غم.پلاک بد بختی! http://mahsa-r.mihanblog.com 2020-05-30T19:49:55+01:00 text/html 2013-08-02T20:56:38+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا سخن بزرگان http://mahsa-r.mihanblog.com/post/112 <font color="#cc0000" size="4">هرگز برای بهره مندی از خوشبختی امروز و فردا نكن</font><div><font color="#cc0000" size="4"><br></font><div><img src="http://www.e-pedian.com/wp-content/uploads/pics/29.jpg" alt="آندره ژید"></div><div><font size="2" color="#3333ff">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; آندره ژید</font></div></div> text/html 2013-08-01T21:43:18+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا ... http://mahsa-r.mihanblog.com/post/111 <div><font size="4">هر وقت من یک کار خوب می کنم مامانم به من می گوید بزرگ که شدی برایت یک زن خوب می گیرم.تا به حال من پنج تا کار خوب کرده ام و مامانم قول پنج تایش را به من داده است</font></div><div><font size="4">حتمن ناسرادین شاه خیلی کارهای خوب می کرده که مامانش به اندازه استادیوم آزادی برایش زن گرفته بود. ولی من مؤتقدم که اصولن انسان باید زن بگیرد تا آدم بشود ، چون بابایمان همیشه می گوید مشکلات انسان را آدم می کند.</font></div><div><font size="4">در عزدواج تواهم خیلی مهم است یعنی دو طرف باید به هم بخورند. مثلن من و ساناز دختر خاله مان خیلی به هم می خوریم...</font></div><div><br></div> text/html 2013-07-28T21:24:30+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا شب قدر http://mahsa-r.mihanblog.com/post/110 <div><img src="http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/baqer/icon/icon-qadir/qadr03.jpg" alt="پیامک شب قدر"></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">آری ما را بر عظمت و شناسایی آن راهی نیست،&nbsp;</font></div><div><font size="4">تنها می توان درزیر باران رحمت "لیله القدر" ایستاد تا برما ببارد</font></div><div><font size="4">و جانهایمان را از آب زلال خود شست وشو دهد و پاک سازد.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">شب قدر، شبی است كه در عرصه آن انسان، ره صد ساله را یك شبه طی می كند.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><div><font color="#cc0000">رسول خدا (ص):</font></div></font><font size="4" color="#009900"><div>«هرکه شب قدر را زنده بدارد تا سال دیگر عذاب از او دور می گردد».</div></font><font size="4"><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000">امام صادق(ع):‌</font></div><div><font color="#009900">«قلب ماه رمضان شب قدر است»</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000">پیامبر اکرم(ص):</font></div><div><font color="#009900">«هرکس شب قدر را با ‌ایمان و محاسبه بیدار ماند</font></div><div><font color="#009900">تمام گناهان گذشته و آیندهاش بخشیده میشود»</font></div><div><br></div><div><font color="#cc0000">به پیامبر(ص) گفته شد:</font>&nbsp;</div><div><font color="#009900">اگر شب قدر را دریابم از خدا چه چیزى را مسئلت کنم؟</font></div><div><font color="#009900">&nbsp;فرمود: «عافیت را».</font></div><div><br></div></font></div><div><font size="4" color="#cc0000">حضرت زهرا (س):</font></div><div><font size="4" color="#009900">انسان محروم کسی است که از فضیلت شب قدر محروم بماند.</font></div><div><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">ز مردم دل بکن یاد خدا کن خدا را وقت تنهایی صدا کن در آن حالت که اشکت می چکد گرم غنیمت دان و ما را هم دعا کن</font></div> text/html 2013-07-20T20:45:51+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا الهی... http://mahsa-r.mihanblog.com/post/109 <div><font size="4" color="#009900">الهی چون در تو نگرم از جمله تاج دارانم و چون در خود نگرم از جمله خاکسارانم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">خاک بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم و شیطان را شاد</font></div><div><font size="4" color="#009900">الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم .</font></div><div><font size="4" color="#009900">الهی ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم بخواب غفلت آلوده و دیده ای پر آب گاهی در آتش می سوزیم و گاهی در آب دیده غرق .</font></div> text/html 2013-07-20T20:29:52+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا چارلی چاپلین http://mahsa-r.mihanblog.com/post/108 <div><font size="4" color="#666666">اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم بیدار نشود و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی نا امید نشود.&nbsp;</font></div><div><font color="#333399" size="4"><br></font></div><div><font color="#333399" size="4"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff6600">از دشمن خود یکبار بترس و &nbsp;از دوست خود هزار بار.</font></div><div><font size="4" color="#cc9933"><br></font></div><div><font size="4" color="#cc9933"><br></font></div><div><font size="4" color="#cc66cc">انسان اگر فقیر و گرسنه باشد بهتر از آن است که پست و بی عاطفه باشد.</font></div> text/html 2013-07-20T14:34:12+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻻﻏﯽ! http://mahsa-r.mihanblog.com/post/105 <div><span style="font-size: large;"><font color="#009900">ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ۱:</font></span></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ﺍﻧﺴﺎﻥ <font color="#ff0000">=</font> ﺧﻮﺍﺏ + ﺧﻮﺭﺍﮎ + ﮐﺎﺭ + ﺗﻔﺮﯾﺢ</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ﺍﻻﻍ <font color="#ff0000">=</font> ﺧﻮﺍﺏ + ﺧﻮﺭﺍﮎ</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ﭘﺲ ﺍﻧﺴﺎﻥ<font color="#ff0000"> =</font> ﺍﻻﻍ + ﮐﺎﺭ + ﺗﻔﺮﯾﺢ</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ﻭﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ – ﺍﻧﺴﺎﻥ <font color="#ff0000">=</font> ﺍﻻﻍ + ﮐﺎﺭ</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ﺑﻌﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﺪﺍﺭﺩ&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: large;">=</span><font size="4">&nbsp;ﺍﻻﻏﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4" color="#009900">ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ۲:</font></div><div><font size="4" color="#009900"><br></font></div><div><br></div> text/html 2013-07-20T14:25:58+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا قیصر امین پور http://mahsa-r.mihanblog.com/post/107 <div><font size="4" color="#ff6600">دیروز&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff6600">ما زندگی را</font></div><div><font size="4" color="#ff6600">به بازی گرفتیم</font></div><div><font size="4" color="#ff6600">امروز ،او&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#ff6600">ما را ...</font></div><div><font size="4" color="#ff6600">فردا؟ ...</font></div> text/html 2013-07-19T20:43:37+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا حق با کیه؟؟؟ http://mahsa-r.mihanblog.com/post/106 <DIV><FONT size=4>یک چینی با همسرش اختلاف داشت گفت که با شما نیز در میون بزارم</FONT></DIV> <DIV><FONT size=4>....</FONT></DIV> <DIV><FONT size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><FONT size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><FONT size=4>مرد گفت : 玉被某日本游戏 商塑造成风尘</FONT></DIV> <DIV><FONT size=4>زن جواب داد: 无双》里,干脆从刘备关羽张</FONT></DIV> <DIV><FONT size=4>مرد جواب داد : 无双》里,干脆从刘备关羽张</FONT></DIV> <DIV><FONT size=4>و زن مجددا جوابش را داد : 反响。原版格林童 话中的血腥描写</FONT></DIV> <DIV><FONT size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><FONT size=4>بنظرتون حق با کیه؟</FONT></DIV> <DIV><FONT size=4></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV><IMG style="WIDTH: 471px; HEIGHT: 361px" src="http://mj3.persianfun.info/img/92/3/Ax-Neveshte/22.jpg" width=549 height=891></DIV> <DIV><FONT size=4></FONT>&nbsp;</DIV> text/html 2013-07-12T22:22:11+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا خواستگاری(طنز) http://mahsa-r.mihanblog.com/post/104 <div><font size="4" color="#990000">اوایل شب بود. دلشوره عجیبی تمام بدنم را فرا گرفته بود. بعد از اینكه راه افتادیم به اصرار مادرم یك سبد گل خریدیم. خدا خیر كسانی را بدهد كه باعث و بانی این رسم و رسومهای آبكی شدند. آن زمانها صحرای خدا بود و تا دلت هم بخواهد گل! چند شاخه گل می كندن و كارشان راه می افتاد، ولی توی این دوره و زمونه حتی گل خریدن هم برای خودش مكافاتی دارد كه نگو نپرس!!! قبل از اینكه وارد گلفروشی بشوی مثل «گل سرخ» سرحال و شادابی ولی وقتیكه قیمتها را می بینی قیافه ات عین «گل میمون» می شود. بعدش هم كه از فروشنده گل ارزان تر درخواست می كنی و جواب سر بالای جناب گلفروش را می شنوی، شكل و شمایلت روی «گل یخ» را هم سفید می كند!!!............</font></div> text/html 2013-07-12T17:35:31+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا آقا اجازه؟ http://mahsa-r.mihanblog.com/post/98 <div><font size="4" color="#009900">آقا اجازه؟&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">دست خودم نیست خسته ام&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">در درس عشق من صف آخر نشسته ام&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">یعنی نمی شود که ببینم سحر رسید؟&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">درس غریب غیبت کبری به سر رسید؟&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">آقا اجازه؟&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">بغض گرفته گلویمان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">آنقدر رد شدیم که رفته آبرویمان&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">استاد عشق ,صاحب عالم ,گل بهشت&nbsp;</font></div><div><font size="4" color="#009900">باید که مشق نام تو را تا ابد نوشت</font></div> text/html 2013-07-11T19:52:01+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا بهشت و جهنم http://mahsa-r.mihanblog.com/post/103 <DIV><IMG style="WIDTH: 481px; HEIGHT: 358px" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsNK6mquvgMvPX62T0fd0Kjzv4O0HAtm40vJPj0Atl86Cd2Ggr" width=479 height=183></DIV> <DIV><FONT size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><FONT size=4>یک مردِ روحانی، روزی با خداوند مکالمه ای داشت: "خداوندا! دوست دارم بدانم بهشت و جهنم چه شکلی هستند؟</FONT></DIV> <DIV><FONT size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><FONT size=4>خداوند آن مرد روحانی را به سمت دو در هدایت کرد و یکی از آنها را باز کرد؛مرد نگاهی به داخل انداخت. درست در وسط اتاق یک میز گرد بزرگ وجود داشت که روی آن یک ظرف خورش بود؛ و آنقدر بوی خوبی داشت که دهانش آب افتاد.</FONT></DIV> <DIV><FONT size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><FONT size=4>افرادی که دور میز نشسته بودند بسیار لاغر مردنی و مریض حال بودند. به نظرقحطی زده می آمدند...</FONT></DIV> text/html 2013-07-10T20:01:17+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا دو دوست http://mahsa-r.mihanblog.com/post/102 <div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">دو دوست با پای پیاده از جاده ای در بیابان عبور میکردند.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">بین راه سر موضوعی اختلاف پیدا کردند و به مشاجره پرداختند.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">یکی از آنها از سر خشم؛بر چهره دیگری سیلی زد. دوستی که سیلی خورده بود؛</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">سخت آزرده شد&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ولی بدون آنکه چیزی بگوید،روی شنهای بیابان نوشت</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">((<font color="#cc0000">امروز بهترین دوست من بر چهره ام سیلی زد.</font>))</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">آن دو کنار یکدیگر به راه خود ادامه دادند تا به یک آبادی رسیدند...</font></div> text/html 2013-07-10T15:47:13+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا سلامتی اونی كه... http://mahsa-r.mihanblog.com/post/101 <div><font size="4" color="#006600">سلامتی اونی که تو هر پیکش دنبال عشقش میگرده . . .</font></div><div><font size="4" color="#006600"><br></font></div><div><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;">اما عشقش مزه مشروب یکی دیگس . . . !</span></div><div><font color="#006600"><br></font></div><div><font color="#006600"><br></font></div><div><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: large;">اونی که کشته شد و نکشت . . .</span></div><div><font size="4" color="#006600"><br></font></div><div><font color="#006600"><br></font></div><div><font size="4" color="#006600">شکستنش و نشکست . . .</font></div><div><font color="#006600"><br></font></div><div><font size="4" color="#006600"><br></font></div><div><font size="4" color="#006600">سوزوندش و نسوزوند . . .</font></div><div><font color="#006600"><br></font></div><div><font size="4" color="#006600"><br></font></div><div><font size="4" color="#006600"><br></font></div><div><font size="4" color="#006600">سلامتی همه اونایی که دلشون و حرفشون یه رنگه . . .</font></div><div><font color="#006600"><br></font></div><div><font size="4" color="#006600"><br></font></div><div><font size="4" color="#006600">نه اونایی که فقط دروغاشون قشنگه. . . !</font></div> text/html 2013-07-09T20:23:22+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا امام صادق(ع) : http://mahsa-r.mihanblog.com/post/100 <div><font size="4" color="#663366">امام صادق(ع) :</font></div><div><font size="4" color="#663366">خواب روزه دار عبادت،</font></div><div><font size="4" color="#663366">خاموشی او تسبیح،</font></div><div><font size="4" color="#663366">عمل وی پذیرفته شده</font></div><div><font size="4" color="#663366">و دعای او مستجاب است.</font></div> text/html 2013-07-09T20:22:15+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا رمضان http://mahsa-r.mihanblog.com/post/99 <DIV><FONT color=#cc0000 size=4>آمد رمضان هست دعا را اثری</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#cc0000 size=4>دارد دل من شور و نوای دگری</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#cc0000 size=4>ما بنده عاصی و گنهكار توییم</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#cc0000 size=4>ای داور بخشنده بما كن نظری</FONT></DIV> <DIV><IMG style="WIDTH: 478px; HEIGHT: 322px" src="http://publicrelations.tums.ac.ir/images/gallery/r60.jpg" width=477 height=415></DIV> text/html 2013-07-05T20:39:32+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا كمی انسان باشیم http://mahsa-r.mihanblog.com/post/97 <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: large">این قدر دنبال قیافه های بزك شده نباشیم</SPAN></DIV> <DIV><FONT size=4>این قدر نگیم اگه خوشگله لایکش کن</FONT></DIV> <DIV><FONT size=4>این قدر نگیم به رنگ لاکش چه نمره ای میدی</FONT></DIV> <DIV><FONT size=4>اینقدر نگیم بکوب لایکو به افتخار رنگ رژ لبش</FONT></DIV> <DIV><FONT size=4>کمی انسان باشیم و دنبال نگاه های معصوم و پاک باشیم</FONT></DIV> <DIV><FONT size=4>کمی دنبال دست ها و صورت های خسته و رنج کشیده باشیم</FONT></DIV> <DIV><FONT size=4>کمی هم دنبال حرف های ساده باشیم...</FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="georgia, times new roman, times, serif"><IMG style="WIDTH: 469px; HEIGHT: 301px" border=0 hspace=0 alt="کمی انسان باشیم و دنبال نگاه های معصوم و پاک باشیم" align=absMiddle src="http://up.pat-o-mat.com/uploads/13620793781.jpg" width=506 height=338></FONT></DIV> text/html 2013-07-05T20:27:32+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا دلتنگم http://mahsa-r.mihanblog.com/post/96 <div><font size="4" color="#ff6600">گاه دلتنگ می شوم ، دلتنگ تر از همه ی دلتنگی ها ، گوشه ای می نشینم و حسرت ها را می شمارم و باختن ها را ، صدای شکستن هارا ...</font></div><div><font size="4" color="#ff6600">&nbsp;و نمیدانم من کدامین امید را ناامید کردمو کدام خواهش ها را نشنیدم</font></div><div><font size="4" color="#ff6600">و به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین</font></div><div><font size="4" color="#ff6600"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff6600">دلتنگم و دلتنگمو و دلتنگ ...</font></div><div><font size="4" color="#990000"><br></font></div><div><img src="http://media.afsaran.ir/siCB2g_480.jpg"></div> text/html 2013-07-05T20:19:34+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا نگـــاه خستـــه http://mahsa-r.mihanblog.com/post/95 <DIV><FONT color=#663333 size=4>چـند وقتیست ...</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#663333 size=4>هــر چــه مـی گــردم ،</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#663333 size=4>هیــچ حرفــی بهتـــــر از سکــوت پیدا نمی کنــــم !!!</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#663333 size=4>نگـاهـــم امــا ...</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#663333><FONT size=4>گاهــی حرف می زند</FONT><SPAN style="FONT-SIZE: large">...</SPAN></FONT></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: large"><FONT color=#663333>گاهــی فریــاد می کشـــد ...</FONT></SPAN></DIV> <DIV><FONT color=#663333 size=4>و من همیشـــــه به دنبــــال کســـی می گردم ؛</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#663333 size=4>کــه بفهمــد یک نگـــاه خستـــه</FONT></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: large"><FONT color=#663333>چــه می خواهـد بگویـد !!!</FONT></SPAN></DIV> <DIV><IMG style="WIDTH: 477px; HEIGHT: 389px" src="http://www.uploadtak.com/images/l357_negah_211.jpg" width=472 height=456></DIV> text/html 2013-07-05T20:05:00+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا من دیگر بازی نمیکنم http://mahsa-r.mihanblog.com/post/93 <DIV><FONT color=#006600 size=4>روحم میخواهد برود</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#006600 size=4>یک گوشه بنشیند</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#006600 size=4>پشتش رابکند به دنیا</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#006600 size=4>پاهایش را بغل کند</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#006600 size=4>وبلند بلند بگوید:</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#006600 size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0); FONT-SIZE: large">من دیگر بازی نمیکنم...</SPAN></DIV> <DIV><IMG style="WIDTH: 475px; HEIGHT: 330px" src="http://uploadpa.com/beta/12/psd7uo23w7pgbikof20.jpg" width=473 height=601></DIV> text/html 2013-07-05T11:42:04+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا دنبال درهای بسته بدو http://mahsa-r.mihanblog.com/post/92 <div><font size="4">یوسف میدانست تمام درها بسته هستند</font></div><div><font size="4">اما به خاطر خدا، حتی به سوی درهای بسته دوید و تمام درهای بسته برایش باز شد...</font></div><div><font size="4">اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شدند دنبال درهای بسته بدو چون خدای تو و یوسف یکی است.</font></div> text/html 2013-06-25T07:25:10+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا خدا http://mahsa-r.mihanblog.com/post/91 <DIV><FONT color=#009900 size=4>درآسانیها خدا رابخوان</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#009900 size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><FONT color=#009900 size=4>تا</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#009900 size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><FONT color=#009900 size=4>درسختیها صدایت برایش آشنا باشد.</FONT></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><IMG style="WIDTH: 481px; HEIGHT: 343px" src="http://aksbaz.ir/wp-content/uploads/2013/04/352274_LUdi4Aeg.jpg" width=476 height=478></DIV> text/html 2013-06-25T07:19:50+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا خدایا ممنون http://mahsa-r.mihanblog.com/post/90 <div><font size="4">خدایا ممنون از اینکه همیشه مراقب منی و با اینکه غرق گناهم، رو ازم بر نمی گردونی</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">خدایا تو اراده کنی زمین و هر چه هست و نیست نابوده .</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ما بنده های تو گناه می کنیم و تو می بخشی</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">خدایا تو قادری به هر کاری اما تویی که از بنده هات می گذری.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">خدایا به حق خدایی تنها شایسته توست و بس.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">با تمام احساسم خدایا دوستت دارم.</font></div> text/html 2013-06-22T15:36:44+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا اللهم عجل لولیک الفرج http://mahsa-r.mihanblog.com/post/87 <DIV><FONT color=#660000 size=4>بخوان دعای فرج را دعــــــــــا اثــــــر دارد دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#660000 size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><FONT color=#660000 size=4>بخوان دعای فرج را و عـافــیــت بـطـلـــب که روزگار بســـی فتنه زیر ســـر دارد</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#660000 size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><FONT color=#660000 size=4>بخوان دعای فرج را کـه یـوسـف زهــــــرا ز پشت پرده ی غیبت به ما نظـر دارد</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#660000 size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><FONT color=#660000 size=4>بخوان دعای فرج را به یاد خیمه ی سبز که آخرین گل سرخ از همه خبـــر دارد</FONT></DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><FONT size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4> <DIV>آقا جان ! حیف نیست ماه شب چهارده پشت ابرهای تیره و پاره پاره پنهان بماند ، حیف نیست دیده را شوق وصال باشد ولی فروغ دیده نباشد …</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>گفتم که خدا مرا مرادی بفرست</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>توفان زده‏ ام مرا نجاتی بفرست</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>فرمود که با زمزمه یا مهدی</DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV>نذر گل نرگس صلواتی بفرست</DIV></FONT></DIV> <DIV><FONT size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><IMG style="WIDTH: 513px; HEIGHT: 353px" src="http://www.irfreeup.com/uploads/%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_e5981.jpg" width=1881 height=1462></DIV> <DIV><FONT size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><FONT color=#33ccff><FONT size=4>خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد</FONT><SPAN style="FONT-SIZE: large">غم مخور</SPAN></FONT></DIV> <DIV><FONT color=#33ccff><SPAN style="FONT-SIZE: large">&nbsp;آخر طبیب دردمندان خواهد آمد&nbsp;</SPAN><FONT size=4>غم مخور&nbsp;</FONT></FONT></DIV> <DIV><FONT size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><FONT color=#330099 size=4>این عید عزیز و بزرگ بر همه مبارك</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#330099 size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><FONT color=#33cc00 size=4>***اللهم عجل لولیک الفرج***</FONT></DIV> text/html 2013-06-22T15:33:16+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا فریدون مشیری http://mahsa-r.mihanblog.com/post/89 <DIV>&nbsp;<IMG style="WIDTH: 475px; HEIGHT: 472px" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/d/d7/Fereydoon_Moshiri.jpg/220px-Fereydoon_Moshiri.jpg" width=472 height=298></DIV> <DIV><FONT size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>یکی را دوست دارم</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>ولی افسوس او هرگز نمیداند</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>نگاهش میکنم شاید</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>بخواند از نگاه من</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>که او را دوست می دارم</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>ولی افسوس او هرگز نمیداند</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>به برگ گل نوشتم من</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>تو را دوست می دارم</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>ولی افسوس او گل را</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>به زلف کودکی آویخت تا او را بخنداند</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>به مهتاب گفتم ای مهتاب</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>سر راهت به کوی او</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>سلام من رسان و گو</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>تو را من دوست می دارم</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>ولی افسوس چون مهتاب به روی بسترش لغزید</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>یکی ابر سیه آمد که روی ماه تابان را بپوشانید</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانت</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>بگو از من به دلدارم تو را من دوست می دارم</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>ولی افسوس و صد افسوس</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>ز ابر تیره برقی جست</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>که قاصد را میان ره بسوزانید</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>کنون وامانده از هر جا</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>دگر با خود کنم نجوا</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>یکی را دوست می دارم</FONT></DIV> <DIV><FONT color=#993399 size=4>ولی افسوس او هرگز نمیداند</FONT></DIV> <DIV><FONT size=4><BR></FONT></DIV> <DIV><BR></DIV> <DIV><FONT color=#cc0000 size=5>فریدون مشیری</FONT></DIV> text/html 2013-06-22T15:30:14+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا ... http://mahsa-r.mihanblog.com/post/88 <IMG style="WIDTH: 481px; HEIGHT: 342px" src="http://up.najiforum.ir/uploads/file1/1365964027.jpg" width=673 height=720> text/html 2013-06-22T08:52:43+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا علی http://mahsa-r.mihanblog.com/post/86 <h2 class="Title" style="height: 30px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma; color: rgb(71, 71, 71); margin: 40px 50px 15px; text-align: right; background-color: rgb(233, 233, 231);">اسمش علیه طفلی</h2><div class="Content" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; line-height: 1.5em; margin: 0px; text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; line-height: 19px; font-size: 13px;"><p style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">چشم چپش نابینا شده…به خاطر تومور چشمی بدخیم دکترا</font></span></font></span></span></p><p style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;گفتن باید آب زیر</font></span></font></span><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: normal;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font></span></font></span></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">چشمشو بکشیم و الّا میزنه به مغزش و</font></span></font></span></span></p><p style="padding: 0px; text-align: center;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">زبونم لال میکشتش امّا اگه آب زیر&nbsp;</font></span></font></span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">چشمشُ بکشن فاتحه&nbsp;ی&nbsp;</font></span></font></span></span></font><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#ffffff">صورتش</font></font><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">خونده میشه …</font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: normal;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">رفقا</font></span></font></span></span><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">،</font></span></font></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">خواهرا</font></span></font></span></span><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">،</font></span></font></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">برادرا عاجزانه ازتون خواهش میکنم واسه</font></span></font></span></span></span></div></span><p style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;شفای این طفل معصوم دعا کنید</font></span></font></span></span><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">…</font></span></font></span></p><p style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">به&nbsp;قرآن راه دوری نمیره</font></span></font></span></span><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font></span></font></span><strong><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">ممنون میشم اگه</font></span></font></span></strong></p><p style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px; text-align: center;"><strong><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;“هـــمــــتـــــون”&nbsp;</font></span></font></span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">بازنشر كنید</font></span></font></span></span><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font></span></font></span><strong><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">تا</font></span></font></span></strong><strong><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">افراد بیشتری دعا</font></span></font></span></strong></p><div style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">کنن&nbsp;واسش...<br><br></font></span></font></span></strong><img src="http://upload7.ir/images/27963134161637331611.jpg" alt="" hspace="0" border="0" vspace="0" align="bottom"><br><br><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 16px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 19px; font-size: 13px;"><p style="padding: 0px; text-align: center;"><strong><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">خداییش دعا كنید بچه ها&nbsp;</font></span></font></span></strong></p><p style="padding: 0px; text-align: center;"><br></p></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 16px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 19px; font-size: 13px;"><p style="padding: 0px; text-align: center;"><strong><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">شاید خدا دعا هامون رو براورده كنه و زندگی یه</font></span></font></span></strong></p><p style="padding: 0px; text-align: center;"><strong><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">ادم متحول</font></span></font></span></strong><strong><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 51, 51);"><font class="Apple-style-span" color="#ffffff" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;بشه خواهــــــــــــــــــــــــــــش</font></span></font></span></strong></p></span></span></div></span><br></div> text/html 2013-06-18T10:21:25+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا شکسپیر http://mahsa-r.mihanblog.com/post/85 <div><font size="5" color="#660000">شکسپیرمیگه:</font></div><div><font size="5" color="#660000"><br></font></div><div><font size="4" color="#660000">سعی کن چیزی رو که دوست داری بدست بیاری</font></div><div><font size="4" color="#660000"><br></font></div><div><font size="4" color="#660000">وگرنه مجبوری چیزی رو که بدست میاری دوست داشته باشی</font></div> text/html 2013-06-15T08:38:42+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا ..... http://mahsa-r.mihanblog.com/post/84 <div><font size="4" color="#339999">اگر روزی دشمن پیدا کردی،بدان که در رسیدن به هدفت موفق بودی.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff6600">اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4" color="#33cc00">اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4" color="#cc33cc">اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت میخواهد.</font></div> text/html 2013-06-06T20:33:32+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا عید مبعث مبارك. http://mahsa-r.mihanblog.com/post/83 <div><font size="4"><font color="#990000">بعثت</font> نه این سرور، سرور ولایت است</font></div><div><font size="4"><font color="#990000">مبعث </font>نه این چراغ، چراغ هدایت است</font></div><div><font size="4">خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند</font></div><div><font size="4">احمد نه این فروغ، فروغ رسالت است</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img src="http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/01%20esfand/001/0009108%20(3).jpg"></div><div><font size="4"><div><font color="#009900"><br></font></div><div><font color="#009900">تویی هم مصطفی و هم محمد (ص) تو را در آسمان نامند احمد</font></div><div><font color="#009900">تو کانون صفا مرد یقینی تو عین رحمه للعالمینی</font></div><div><font color="#009900"><br></font></div><div><br></div><div><font color="#663366">عید سعید مبعث، آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت&nbsp;بر همه مسلمین جهان مبارک باد.</font></div></font></div> text/html 2013-06-04T19:37:02+01:00 mahsa-r.mihanblog.com مهسا امام كاظم ‏علیه السلام http://mahsa-r.mihanblog.com/post/82 <div><font size="4">*</font><font size="4" color="#33cc00"> امام كاظم ‏علیه السلام:</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;لاتُذهِبِ الحِشمَةَ بَینَكَ و بَینَ أخیكَ وَأبْقِ مِنها فَإنَّ ذَهابَها ذَهابُ الحَیاءِ؛</font></div><div><font size="4" color="#990000">مبادا حریم میان خود و برادرت را (یكسره) از میان ببرى؛ چیزى از آن باقى بگذار؛ زیرا از میان رفتن آن، از میان رفتن شرم و حیا است.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">*<font color="#009900"> امام كاظم ‏علیه السلام:</font></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;أبلِغ خَیراً و قُل خَیراً ولا تَكُن أمُّعَةً؛</font></div><div><font size="4" color="#990000">خیر برسان و سخن نیك بگو و سست رأى و فرمان‏برِ هر كس مباش.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">*<font color="#009900"> امام كاظم ‏علیه السلام:</font></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;المُصیبَةُ لِلصّابِرِ واحِدَةٌ و لِلجازِعِ اثنَتانِ؛</font></div><div><font size="4" color="#990000">مصیبت براى شكیبا یكى است و براى ناشكیبا دوتا.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">*<font color="#009900"> امام كاظم‏ علیه السلام:</font></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;الصَّبرُ عَلَى العافِیَةِ أعظَمُ مِنَ الصَّبرِ عَلَى البَلاءِ؛</font></div><div><font size="4" color="#990000">شكیبایى در عافیت بزرگ‏تر است از شكیبایى در بلا.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="4" color="#ff0000">شهادت امام موسی كاظم (ع) بر شیعیان آن حضرت تسلیت باد.</font></div>